Vi bekantar oss med vad som kan vara den framtida p-boten, snackar om att ändra i historien och om att fylla igen vikarna via en 3d-skrivare. 

Släpps även som pod via iTunes; East FM: Hugo & Julle

Comment