Calm.com och snowboardvideos är Julles nya tillflyktsort i den stressade vardagen, samtidigt som Playstation VR är Hugos. Oavsett är detta 166; vi bah kör!

Släpps även som pod via iTunes; East FM: Hugo & Julle

Comment