Att få medaljer; finns det inga nyare mer moderna sätt? Det diskuteras snapchat och vem som ska lägga på först samt demens och förlåtelse. 115 är här för att stanna. 

Släpps även som pod via iTunes; East FM: Hugo & Julle

Comment