HUGO.jpg

Hugo Kalm - Programledare / Stationsansvarig 

hugo@eastfm.se
0704-88 21 71
@hugokalm

 

Sedan vi lagt ner radiostationen har alla programledare lämnat - men jag finns kvar på mail ett tag till ifall det är frågor man har eller liknande.